Nieuwe leerling

Je bent welkom bij Basisschool St. Anna!

Aanmelden nieuwe kleuters

In het kalenderjaar dat je kind 3 jaar wordt, ontvang je van de gemeente Venray een brief om je kind bij een school aan te melden. St. Anna heeft ieder jaar een aanmeldmoment gepland om je zoon of dochter op school aan te komen melden. Via onderstaande link kun je het aanmeldformulier downloaden. We willen je vragen om dit aanmeldformulier ingevuld mee te nemen naar het aanmeldmoment.

Voor schooljaar 24/25 staat het aanmeldmoment gepland op dinsdag 16 januari. We ontmoeten elkaar in het lokaal van groep 1/2. Tot dan!  

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om bij dit moment aanwezig te zijn, dan kan het aanmeldformulier worden afgegeven aan één van de teamleden, of bij het kleine poortje in de brievenbus gedaan worden. Heb je vooraf vragen of wil je iets bespreken? Neem dan gerust eerder contact met ons op, door te mailen naar info@bsanna.nl

Aanmelden in de loop van het schooljaar

Ook aanmelden in de loop van het schooljaar (bijvoorbeeld door verhuizing) is mogelijk. Bij elk kind dat van een andere school komt, vragen we aan de voorgaande school een overzicht van de behandelde stof, de gehanteerde methodes, een overzicht van de leerresultaten en een indruk van de manier waarop jullie kind werkt. Op deze manier zullen we zorgen voor een zo soepel mogelijke overgang. Mail naar info@bsanna.nl voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding door de school.

Aanmeldprocedure

Vul het aanmeldformulier in en maak een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt het formulier met de ouders doorgenomen. Naar aanleiding hiervan wordt besloten of een leerling wordt ingeschreven. Wanneer tijdens de intake blijkt dat er specifieke behoeften zijn om tot een maximale ontwikkeling te komen, en St. Anna hier niet aan kan voldoen, zullen we jullie ondersteunen en adviseren om bij een passende onderwijsorganisatie te komen. 

Na aanmelding zijn nieuwe leerlingen voor groep 1 welkom vanaf de eerste schooldag nadat ze 4 jaar zijn geworden. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders.

Download aanmeldformulier