Ouderportaal: ISY

ISY

We maken gebruik van het ouderportaal ISY. Dit is een online platform waarop we laten weten wat er speelt op school en in de klas. Iedere ouder krijgt inloggegevens om alle relevante informatie te kunnen lezen.

ISY is een ouderportaal dat wij gebruiken om ouders op de hoogte te houden van alles wat er speelt op school en in de klas. Wanneer er iets nieuws op ISY staat, krijgen alle ouders een melding via de mail. Dit kan een nieuwsberichtje zijn, maar ook bijvoorbeeld informatie over oudergesprekken.

Log in op ISY