MR

MR

De medezeggenschapsraad en ouderraad van Onder de Wieken

Iedere basisschool is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Dit is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. De MR mag meedenken en advies geven over alle zaken die met school te maken hebben. Bij sommige besluiten is het zelfs verplicht om eerst instemming of advies te vragen aan de MR. 

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Indien ouders bepaalde zaken besproken willen hebben, dan kunnen ze dit voor een vergadering schriftelijk kenbaar maken bij een van de MR-leden. Wie in de MR zitten, de data van de vergaderingen en de notulen staan op ISY en kunnen dus door alle ouders worden ingezien.