Ons onderwijs

Ons onderwijs

Ons team heeft samen een klus te klaren: zo goed mogelijk onderwijs geven aan alle kinderen. Ook al heeft iedere leerkracht een eigen klas, we dragen samen zorg voor iedereen. Binnen ons onderwijs weten de kinderen waar ze aan toe zijn, wat wel en niet kan en hoe we met elkaar omgaan op school. Dit zorgt ervoor dat kinderen de ruimte hebben om te leren en zich optimaal te ontwikkelen.

Ons onderwijs

Pas als je je fijn voelt, heb je de ruimte om te leren en te ontdekken. We zorgen voor een veilige omgeving met duidelijkheid en regelmaat. Ons ervaren team biedt uitdagende onderwijsactiviteiten aan, die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen. Zo ervaren de kinderen niet allemaal losse lessen, maar zien ze samenhang tussen de verschillende vakgebieden en onderwerpen en de wereld om zich heen.

 

Bent u op zoek naar meer informatie over de school zoals de schoolgids en het SchoolOndersteuningsProfiel dan kunt u verder lezen op de website van Scholen op de kaart

scholen op de kaart - st. anna

scholen op de kaart - schoolondersteuningsprofiel

Jeelo-onderwijs

Jeelo staat voor ‘je eigen leeromgeving’. Wij bundelen de krachten met maatschappelijke organisaties en experts om kinderen een uitdagende en passende leeromgeving te bieden. Met ons Jeelo-onderwijs besteden we aandacht aan 21e-eeuwse vaardigheden en vakoverstijgend lesgeven. Aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer worden gecombineerd binnen projecten.

In kleine groepjes werken leerlingen onderzoekend en ontdekkend aan een projectresultaat. Ieder jaar leren de kinderen meer en bouwen ze hun talenten en vaardigheden verder uit. Er is aandacht voor hun ontwikkeling en groei, waardoor ze inzicht krijgen in hun eigen leren. Zo kunnen ze -onder begeleiding van de leerkracht- de regie nemen over het eigen leerproces.  

De drie pijlers van elk Jeelo-project zijn: 

  • Samen leven
  • Samen werken
  • Zelfstandig leren

We halen professionals uit de buurt de school binnen en gaan zelf naar buiten, om te laten zien waarom je dingen leert, wat je ermee kunt en hoe leuk het is om iets nieuws te leren. We besteden aandacht aan samenwerken en laten de leerlingen ervaren dat ze competent zijn en verder komen.

Leren leren

Wij leren onze kinderen iedere dag iets nieuws. Wat wij net zo belangrijk -of misschien nog wel belangrijker- vinden, is dat de kinderen zelf leren hoe ze iets nieuws kunnen leren. We oefenen met vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Hierbij kan gedacht worden aan eigen leerdoelen opstellen, een planning maken en reflecteren. Ook met vaardigheden zoals doorzettingsvermogen en taakgerichtheid wordt geoefend. Want oefening baart kunst. 

Kinderen hebben succeservaringen en vertrouwen nodig om te groeien. We leren ze leren, maar we leren ze ook dat iedereen anders is. Niet iedereen volgt hetzelfde pad en iedereen heeft andere talenten. Het gaat erom dat je ontdekt wat jouw talenten zijn en wat jij leuk vindt. Wanneer je dat weet, wordt leren een stuk leuker. Niet altijd makkelijker, maar dat hoeft ook niet. Als je er maar plezier in hebt!

Alle kinderen in beeld

Van ieder kind brengen we de ontwikkeling in kaart. Dit geldt niet alleen voor rekenen en taal, maar ook voor de algemene ontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We weten wat er speelt, waar een kind staat, wat uitdagingen zijn en waar talenten liggen. Dit komt doordat we de groei van iedere leerling nauwlettend in de gaten houden en doordat we de lijntjes met ouders en verzorgers kort houden. Voor onze kinderen zorgen doen we samen. 

We zien wat onze leerlingen nodig hebben. Wij nemen de eigen ontwikkeling van ieder kind als uitgangspunt in plaats van de niet-bestaande gemiddelde leerling. We werken met een basisgroep op basis van leeftijd en pedagogische overwegingen. Dat we kijken naar ieder individueel kind, wil niet zeggen dat we werken vanuit een ‘ik-gericht’ kindbeeld. De nadruk blijft liggen op met en van elkaar leren en samenwerken.

Structuur en vertrouwen

Structuur, rust en regelmaat saai? Júist niet! Pas wanneer je weet wat de afspraken zijn en waar je aan toe bent, creëer je ruimte. Want pas wanneer je je veilig voelt en de mensen om je heen vertrouwt, kun je je optimaal ontwikkelen. Met duidelijke kaders en grenzen creëer je ruimte in het hoofd om te leren, te ontdekken en uit te proberen. Onze kinderen weten hoe het werkt bij ons op school, wat wel en niet kan. Binnen deze heldere kaders kunnen ze op onderzoek uit. 

Vertrouwen uit zich ook in de relatie tussen het team en de ouders. Alles is bespreekbaar en we houden ouders altijd op de hoogte van wat er speelt op school en in de klas. Door deze transparantie kunnen we snel reageren wanneer dit nodig is en weten we elkaar gemakkelijk te vinden.