Informatie

Informatie

Hier vind je de schoolgids, onze agenda, informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en het ouderpanel (OP), hoe je je zoon of dochter ziek kunt melden en de klachtenregeling.

De schoolgids Lees in onze schoolgids waar St. Anna voor staat, hoe wij ons onderwijs organiseren, huishoudelijke informatie en meer.
Verder lezen

Onze agenda Op onze website vind je de Dynamiekbrede website. Voor alle school- of klasspecifieke data, kun je terecht op de ISY-agenda.
Verder lezen

MR De medezeggenschapsraad van St. Anna ondersteunt de school bij het zo goed mogelijk vormgeven van het onderwijs.
Verder lezen

Ziekmelden en verlof Je zoon of dochter ziekmelden kan via de ISY-app, door te bellen of door dit mondeling door te geven op het schoolplein. Verlofaanvragen lopen via onze directeur.
Verder lezen

Klachtenregeling Samen zetten we ons in om alles op St. Anna zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan gebeuren dat je toch ergens een klacht over hebt. Hieronder lees je hoe we je hiermee kunnen helpen.
Verder lezen