Missie en visie

Missie en visie

Basisschool Sint-Anna streeft naar een veilige school waar iedereen met plezier naartoe gaat en zichzelf kan en mag zijn. Waar we elkaar met respect benaderen en behandelen. Vertrouwen in elkaar speelt een grote rol. Dit doen we door samen een uitdagende leeromgeving te creëren waarin we verbinding maken met de samenleving.

Goed onderwijs en een stevige basis

Wij zorgen voor een veilige en warme plek waar kinderen zich fijn voelen, kunnen ontdekken wat ze leuk vinden en kunnen leren. Iedere dag maken we de wereld van de kinderen samen een stukje groter. Niet alleen door nieuwe informatie aan te bieden, ook door kinderen handvatten te geven om deze informatie te verwerken en om samen nieuwe dingen te ontdekken. 

Acht jaar lang mogen wij voor onze leerlingen zorgen en het is onze taak om ze na die acht jaar gemakkelijk los te kunnen laten. Omdat we wéten dat de basis goed is. Dat we ze alles hebben meegegeven om de wereld tegemoet te treden, keuzes te maken en verder te groeien. Wat kinderen na groep 8 ook gaan doen, wij hebben er vertrouwen in dat ze er komen. Ieder kind op zijn of haar eigen manier.