Bs St Anna

Basisschool Sint Anna is de school van het dorp Blitterswijck. Er wordt modern en goed onderwijs gegeven aan de kinderen uit het dorp. Dit doen we samen met de ouder(s) of verzorger(s) van deze kinderen. Ook betrekken we de mensen uit het dorp daar waar mogelijk bij ons onderwijs.

Dit doen we door deel te nemen aan de Jeelo-community. Jeelo staat voor "je eigen leeromgeving". Deze omgeving maakt het mogelijk een gepaste leerweg aan te bieden voor onze kinderen. Dit wat betreft de kennisgebieden. Een integratie van aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, sociaal-emotionele ontwikkeling, creativiteit, en begrijpend lezen.

Voor taal, lezen en rekenen gebruiken we als verwerkingstool de "snappet" omgeving. Na een instructie vanuit de op school gebruikte leerlijnen en methodes werken de kinderen op hun eigen manier aan de leerstof. De leerkracht volgt dit werk "online" en geeft een extra instructie waar nodig of past de opdracht aan.

Meer informatie

Sint Anna DSC_3915