2.3 De Visie: “WAT WILLEN WIJ?”


Naar de schoolgids index


Met name richten wij ons op het volgende:

Het leeraanbod gaat uit van een ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij de leerstof aansluit bij de behoeftes en interesses van kinderen. Daarnaast werken we resultaatgericht met als doel het optimale leerrendement uit ieder kind te halen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids