2.2 De Missie: “WAAR STAAN WIJ VOOR?”


Naar de schoolgids index


Een brede school

Onze school is een brede basisschool. Dit betekent dat we samenwerken met meerdere instanties onder een dak. In de school zijn de peuterspeelzaal en een bibliotheeksteunpunt gehuisvest en zijn er contacten met de buitenschoolse opvang. De basisschool in ons dorp neemt een centrale plaats in. Mede dankzij de samenwerking met de vele vrijwilligers uit het dorp zijn we in staat het gewenste leerklimaat voor onze kinderen te realiseren.

Een vriendelijke, uitdagende en zorgzame leeromgeving

  • St. Anna biedt een open leeromgeving met een vriendelijke uitstraling. 
  • St. Anna heeft een uitnodigende houding naar kinderen en ouders. 
  • St. Anna is een zorgzame school.

Download deze pagina Download de gehele schoolgids