2.1 De opdracht van de school


Naar de schoolgids index


De opdracht van de school beschrijven we in dit hoofdstuk in termen van de missie en de visie. 
Met het begrip missie wordt in kernachtige uitspraken duidelijk gemaakt waar de school voor staat. Met het begrip visie wordt de kijk bedoeld die de school heeft op wat er in het belang van de kinderen dient te worden nagestreefd. “Wat willen wij?”.

Missie en visie dienen geworteld te zijn in het handelen van de leerkrachten. Indien dit zo is zullen zij zich des te sterker willen inzetten voor het realiseren van het toekomstgericht onderwijs dat wij al onze kinderen gunnen. 

Graag nemen wij jullie in deze korte video mee in onze gezamenlijke Dynamiek Koers
 

Flipboek koersplan charlie


Download deze pagina Download de gehele schoolgids