1.2 Dynamiek schoolbestuur


Naar de schoolgids indexBasisschool St. Anna valt onder het bestuur van de stichting Dynamiek Scholengroep.
Dynamiek Scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeente Horst aan de Maas en Venray. Ruim 3000 kinderen bezoeken de 19 scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

1.2.1 Bestuur


College van Bestuur:

  •            mevrouw Dorien Sommers 
  •            Het College van Bestuur wordt ondersteund door een stafbureau.

Raad van Toezicht:

  • mevrouw C. Smets, voorzitter
  • de heer G. Zondag
  • mevrouw I. Creemers
  • de heer M. de Veth
  • de heer J. Janssen

Adresgegevens:

Postadres: Postbus 6162, 5960 AD Horst
Bezoekadres: Expeditiestraat 3a, 5961 PX Horst
077-4678020
www.dynamiek.nu
info@dynamiek.n

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids