1.1 Algemene gegevens


Naar de schoolgids index


Naam:                    RK Basisschool St. Anna

                               Plein 2, 5863 AT Blitterswijck.
                               0478-531817
                               e-mailadres: info@bsanna.nl
                               website:        www.bsanna.nl

Directeur:           dhr. Ruud Leurs                                

Richting:            

Onze school is een katholieke school, met dien verstande, dat kinderen met een andere geloofsovertuiging ook van harte welkom zijn. In het lesprogramma wordt rekening gehouden met de verschillende geloofsachtergronden van kinderen.

Situering van de school:

Onze school ligt midden in het dorp tegenover de kerk. Het is de enige school in Blitterswijck en dus een voorziening voor alle kinderen.

Schoolgrootte:

De school start het schooljaar met 79 leerlingen. Het aantal leraren bedraagt 6.
Verder is er een directeur, een onderwijsassistente, een conciërge, een administratieve kracht, vakleerkrachten voor muziek en bewegingsonderwijs en aantal vrijwilligers. 

Geschiedenis van de school:

Het eerste schoolgebouw in Blitterswijck dateert uit 1820. Dit stond aan de Maasweg, waar momenteel 't Huukske is. In 1910 werd een nieuwe school gebouwd aan de pastoor Verheggenstraat. Het oude schoolgebouw werd gebruikt voor repetities van de zangvereniging en de fanfare en later vanaf 1943 voor het kleuteronderwijs. Vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1944 werden beide gebouwen onherstelbaar verwoest. Er werd lesgegeven in een houten barak. Voor het kleuteronderwijs kwam er een nieuw gebouw. Op 26 september 1949 werd onze school officieel geopend. In de loop der jaren vonden diverse aanpassingen en uitbreidingen plaats. In 1979 onderging onze school een belangrijke interieurverbetering en werd er een nieuwe kleuterschool aan het complex toegevoegd.  In 2007 is er een multifunctionele ruimte aan de school gebouwd en is er een lokaal verbouwd tot peuterspeelzaal. Dit in het kader van de brede schoolgedachte.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids