Een woord vooraf


Naar de schoolgids index


Waarom een schoolgids voor de ouders? 

Scholen verschillen steeds meer: in de manier van werken, in de sfeer en in wat de kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Deze gids geeft aan, waar onze school voor staat, zodat ouders weten waar ze onze school op kunnen aanspreken. 
Hebt u ondanks dat nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd welkom op school. 

Wat kunt u in deze schoolgids terugvinden?

  • informatie over de organisatie van het onderwijs.
  • de speciale zorg voor onze kinderen.
  • de resultaten van het onderwijs.
  • het team.
  • de rol van de ouders.
  • de toekomstige ontwikkelingen van onze school.
  • huishoudelijke informatie.
  • adressenlijst.

De schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad en is vastgesteld door het College van Bestuur van Dynamiek Scholengroep.

Naast de Schoolgids ontvangt u een flyer, een informatieboekje en is de kalender op ISY gevuld. Dit is de meest actuele kalender die we u dit schooljaar aanbieden. De Schoolgids komt digitaal op onze schoolsite te staan. De papieren versie van de infogids  wordt uitgedeeld aan ieder die daar naar vraagt en aan de nieuwe instromers.
De belangrijkste data van de kalender kunt u ook terugvinden in de agenda van ISY.

Namens het team,
Jos van Gerven

Reacties:

Als u na het lezen van deze gids vragen hebt over de inhoud, of suggesties ter verbetering, dan zouden we het fijn vinden als u dit aan ons doorgeeft


Download deze pagina Download de gehele schoolgids