9. DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS


Naar de schoolgids index


VOORTGEZET ONDERWIJS

De uitstroomcijfers naar het voortgezet onderwijs.

Uitleg stromingen van het voortgezet onderwijs:.

  • PRO -(praktijkonderwijs
  • VMBO BL :Beroepsonderwijs met extra ondersteuning in kleinere groepen, praktijkgericht.
  • VMBO B :Brugklasstroming die opleidt tot beroepsgericht onderwijs.
  • VMBO K : Brugklasstroming die opleidt tot kadergericht onderwijs.
  • VMBO T :Brugklasstroming die opleidt tot theoretisch onderwijs.
  • HAVO/VWO Brugklasstroming die opleidt tot HAVO of VWO.

 

 

Raayland

Dendron

Overig

Totaal

 

 

 

 

 

2013

 

9

 

9

2014

2

9

 

11

2015

2

6

1

9

2016

2

13

1

16

2017

1

4

1

6

 

De plaatsing van leerlingen op het Voortgezet Onderwijs

 

PRO

VMBO-BL

VMBO-BK

VMBO-T

HAVO/VWO

TOTAAL

2013

 

1

1

3

4

9

2014

 

1

1

4

5

11

2015

 

 

1

3

5

9

2016

 

1

2

2

11

16

2017

1

1

 

3

1

6

In bovenstaand overzicht staan de adviezen die we de afgelopen jaren gegeven

hebben. De uitslag van de CITO-eindtoets is hiervan al dan niet een bevestiging. De scholen voor Voortgezet Onderwijs volgen in principe het advies van de basisschool. Bij een sterk afwijkend Eindtoetsresultaat kan overleg plaatsvinden met de basisschool en de ouders.

Het streven blijft te allen tijde: elk kind op de juiste plek in het VO.

CITO Eindtoets groep 8

Jaar van afname

Standaardscore

St Annaschool

Landelijk gemiddelde

schoolgroep

2013

536,4

535,7

2014

540,1

536,2

2015

534.8

534.8

2016

532,7

534,6

2017

535,7

535,2

In principe, t/m afgelopen schooljaar, maakten alle kinderen de CITO-eindtoets. Kinderen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs op het voortgezet onderwijs, kunnen een aangepaste toets maken. Dit geldt ook voor kinderen met dyslexie die een gesproken versie kunnen maken. Kinderen met advies praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs hoeven de toets niet te maken. In overleg met de ouders wordt hierover besloten.

Kinderen kunnen tijdens de CITO-eindtoets een score behalen die tussen de 500 en 550 ligt. Het landelijk gemiddelde varieert maar ligt jaarlijks rond de 535. Het resultaat wordt door de inspectie afgezet tegen het gemiddelde resultaat van de “schoolgroep” Met de “schoolgroep” doelt men op scholen die een vergelijkbare leerling-populatie hebben. Een schoolgroep wordt bepaald door het “wegen” van het opleidingsniveau van de ouders. Het onderdeel WO telt overigens in de standaardscore niet mee.

Vanaf schooljaar 2017-2018 doen de scholen van Dynamiek niet meer mee aan de CITO-eindtoets. Dynamiek heeft gekozen voor een andere eindtoets, nl. Route 8. Deze toets is eenvoudiger in te zetten en geeft scholen, ouders en kinderen een breder beeld van de ontwikkeling van het kind. De betrouwbaarheid van de toets is goed.

Mogelijkheden Voortgezet onderwijs

In de praktijk gaan de meeste leerlingen van onze school naar de volgende scholen:

www.raayland.nl

www.dendron.nl

www.citaverde.nl

Er zit verschil in de aangeboden stromingen op het VO. Laat u dus van tevoren uitgebreid informeren naar de beste mogelijkheden voor uw kind op het voortgezet onderwijs. De verschillende scholen organiseren hiervoor verschillende opendagen.

CIJFERS OVER DE SPECIFIEKE ZORG VOOR LEERLINGEN

Kinderen die extra zorg nodig hebben krijgen zoveel mogelijk begeleiding van de leerkracht in de groep of extra begeleiding buiten de groep van de onderwijsassistent. Het gaat hierbij om wisselende aantallen, afhankelijk van de ontwikkeling van kinderen zoals wij die signaleren.

Cijfers van het schooljaar 2016-2017

Onderzoek door BCO en andere instanties: 0       

Verwijzingen naar de speciale school voor basisonderwijs: 0

Kinderen met een (specifieke behoefte) OPP: 2                            

Terugplaatsing naar de basisschool vanuit de speciale school voor basisonderwijs: 0

Begeleiding kinderen/leerkrachten door ambulante begeleiding vanuit ondersteuningsgelden

Passend Onderwijs: 4

Begeleiding kinderen door inzet ondersteuningsteam: 3


Download deze pagina Download de gehele schoolgids