8.4 REGELS GEBRUIK VAN INTERNET


Naar de schoolgids index


Kinderen maken gebruik van het internet om informatie te zoeken, deskundigen te raadplegen en eventueel contacten te leggen met andere scholen. Internetactiviteiten worden steeds meer onderdeel van methodes.

Voor het gebruik van internet hanteren we een aantal afspraken:

 • Kinderen geven nooit persoonlijke informatie door op internet zonder toestemming van de leerkracht. Denk hierbij aan namen, adressen en telefoonnummers.
 • Kinderen leren meteen te vertellen aan de leerkracht als ze informatie tegenkomen waarbij ze zich niet prettig voelen, of waarvan ze weten dat het niet hoort. Als je je aan de afspraken houdt is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.
 • Leg geen verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht.
 • Verstuur geen e-mail met foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van de leerkracht.
 • Beantwoord geen e-mail waarbij je je niet prettig voelt, of waarvan je weet dat dat niet hoort. -- Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.
 • Spreek met je leerkracht af wat je op Internet gaat doen.
 • De leerkracht laat geen sites zoeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 • De leerkracht legt kinderen uit waarom bepaalde sites wel of niet worden bekeken.
 • De leerkracht zorgt voor een open sfeer, waarin kinderen kunnen vertellen wanneer zij op een onbedoelde of ongewenste site komen. Het is meestal niet hun schuld.
 • -Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
 • Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het open net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders.
 • Op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten de e-mail, verslagen, werkstukken e.d. van leerlingen bekijken

Download deze pagina Download de gehele schoolgids