8.3 Inzet digitale media school


Naar de schoolgids index


Onze basisschool oriënteert zich op een geheel andere manier van werken op het gebied van ICT.

Het ontwikkelen van digitale vaardigheden is een aandachtspunt in de ontwikkeling van onze school. We gebruiken de leeromgeving van Snappet en die van Jeelo om ons onderwijs op een andere manier vorm te geven.
Kinderen maken gebruik van het internet om informatie te zoeken, deskundigen te raadplegen en eventueel contacten te leggen met andere scholen. We maken intensief gebruik van de mogelijkheden die via het internet worden aangeboden.

Voor het gebruik van internet hanteren we een aantal afspraken:

- Kinderen geven nooit persoonlijke informatie door op internet zonder toestemming van de 
  leerkracht. Denk hierbij aan namen, adressen en telefoonnummers.

- Kinderen leren meteen te vertellen aan de leerkracht als ze informatie tegenkomen waarbij ze zich niet prettig 
  voelen, of waarvan ze weten dat het niet hoort. Als je je aan de afspraken houdt is het
  niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt.

- Leg geen verdere contacten met iemand zonder toestemming van de leerkracht.

- Verstuur geen e-mail met foto’s van jezelf of anderen zonder toestemming van de leerkracht.

- Beantwoord geen e-mail waarbij je je niet prettig voelt, of waarvan je weet dat dat niet hoort.
  Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet.

- Spreek met je leerkracht af wat je op Internet gaat doen.

- De leerkracht zorgt voor een open sfeer, waarin kinderen kunnen vertellen wanneer zij op een 
  onbedoelde of ongewenste site komen. Het is meestal niet hun schuld.

- Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net 
  terechtkomen.                                                              

- Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet gepubliceerd. In 
  voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids