8.11 INCIDENTENREGISTRATIE


Naar de schoolgids index


Als er tijdens schoolse situaties onrechtmatigheden plaatsvinden waarbij bijvoorbeeld lichamelijk geweld, pesten, nalatigheid, bedreigingen en grof taalgebruik aan de orde zijn, worden deze geregistreerd in onze incidentenregistratie.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids