8.10 FOTOGRAFEREN EN FILMEN OP SCHOOL


Naar de schoolgids index


Op het aanmeldingsformulier voor 4-jarigen wordt om toestemming gevraagd om uw kind te mogen fotograferen en/of filmen. Ook dit schooljaar willen wij weer geregeld foto’s maken van kinderen in schoolse activiteiten voor in de Jaarkalender of voor plaatsing op ISY.

Ouders mogen tijdens schoolactiviteiten filmen of foto’s maken. Indien er voor onderzoek een kind of groep gefilmd wordt, wordt er altijd eerst vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids