8.1 Hoe gaan wij met elkaar om ?


Naar de schoolgids index


Op basisschool St. Anna maken we elk jaar samen met onze leerlingen de gedragsregels voor elk schooljaar. Deze regels kunnen in elke groep een iets andere vorm hebben, maar in de basis betekenen ze:

 • we zorgen ervoor dat iedereen een fijne dag op school heeft;
 • we zorgen ervoor dat iedereen zorg draagt voor een passend gebruik van onze materialen;
 • we zorgen ervoor dat we respect voor elkaar tonen.

Daarbij zijn er ook een aantal praktische regels. Met nadruk wijzen wij erop, dat deze regels gelden voor alle mensen rondom en in de school. Dus voor kinderen, ouders en personeel.

Praktische regels.

 • Je mag 10 minuten voor aanvang van de school op het schoolplein komen want dan
          surveilleert een leerkracht buiten. Als je op het schoolplein bent, blijf je daar.
 • Kinderen die ver van de school vandaan wonen en met de fiets komen mogen niet fietsen op het 
            schoolplein. Ze plaatsen de fiets in het fietsenrek.
 • Als de bel gaat ga je rustig naar binnen.
 • Neem geen onnodig geld mee naar school.
 • Neem geen mobieltjes mee naar school, dus ook niet naar schoolreisjes, schoolkamp,  sportdagen e.d.
 • Stoor geen anderen.

                                                                                                             

Het is altijd lastig om in te schatten wanneer de ouders geïnformeerd moeten worden bij een gedragsprobleem. Het is afhankelijk van de situatie en de omvang van het ongewenste gedrag. Enkele richtinggevende criteria kunnen wel aangegeven worden:

- Ouders worden gebeld als er sprake is van respectloos gedrag of herhaaldelijk storend gedrag.

- Ouders worden ook gebeld als het gedrag van het kind aan het veranderen is; als hij/zij bijvoorbeeld vaker dan
  voorheen gestraft moet worden.

- We bellen ouders als de straf (te) veel indruk heeft gemaakt op het kind.

- Als er sprake is van een tijdstraf waardoor ouders niet weten waar het kind is, dient er gebeld te
  worden. Voor de bovenbouw wordt hier een tijdstraf van langer dan 15 minuten gehanteerd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids