8.1 GEDRAGSREGELS


Naar de schoolgids index


Op basisschool St. Annamaken we elk jaar samen met onze leerlingen de gedragsregels voor elk schooljaar. Deze regels kunnen in elke groep een iets andere vorm hebben, maar in de basis betekenen ze:

 • we zorgen ervoor dat iedereen een fijne dag op school heeft,
 • we zorgen ervoor dat iedereen zorg draagt voor een passend gebruik van onze materialen,
 • we zorgen ervoor dat we respect voor elkaar tonen.

Daarbij zijn er ook een aantal praktische regels. Met nadruk wijzen wij erop, dat deze regels gelden voor alle mensen rondom en in de school. Dus voor kinderen, ouders en personeel. Van onze school.

Praktische regels.

 • Je mag pas een kwartier voor aanvang van de lessen op het schoolplein komen want dan surveilleert een leerkracht buiten. Als je op het schoolplein bent, blijf je daar.
 • Kinderen die ver van de school vandaan wonen en met de fiets komen mogen niet fietsen op het schoolplein. Ze stallen de fiets in het fietsenrek.
 • Gebruik de deur die voor jouw groep is aangewezen.
 • Als de bel gaat ga je rustig naar binnen.
 • Veeg je voeten op het rooster en de mat.
 • Neem geen onnodig geld mee naar school.
 • Neem geen mobieltjes mee naar school, dus ook niet naar schoolreisjes, schoolkamp sportdagen e.d.
 • Stoor geen anderen

Download deze pagina Download de gehele schoolgids