7.3 VEILIGHEID ONGEVALLENREGISTRATIE


Naar de schoolgids index


Onze speeltoestellen op de beide speelplaatsen voldoen aan de wettelijke voorschriften en worden elk jaar opnieuw gekeurd.
Op onze school zijn ruim voldoende bedrijfshulpverleners aanwezig die elk jaar hiervoor nascholing volgen. Op onze school is een ontruimingsplan aanwezig. Elk jaar oefenen we één à twee keer.

Naar aanleiding van de schoolverkenning die de Arbodienst heeft uitgevoerd is er op onze school een plan van aanpak geschreven over de veiligheid en de werkomstandigheden in en rondom school. Hierin worden zaken opgenomen zoals inrichting speelplaats en inrichting gebouw.

incidentenregistratie

Als er tijdens schoolse situaties onrechtmatigheden plaatsvinden waarbij bijvoorbeeld lichamelijk geweld, pesten, nalatigheid, bedreigingen en grof taalgebruik aan de orde zijn, worden deze geregistreerd in onze incidentenregistratie.

ongevallenregistratie

Wanneer er op school een ongeval plaatsvindt met behoorlijk lichamelijk letsel wordt dit genoteerd in onze ongevallenregistratie.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids