7.2 De relatie school en omgeving


Naar de schoolgids index


 

Verbrede schoolgedachte.

PSZ (peuterspeelzaal), bibliotheek en basisschool werken samen en profiteren van elkaars faciliteiten: gebouw, materialen, ruimte en professionaliteit.

Voor basisschool St. Anna betekent dit:

multifunctionele ruimte met daarin:

  • kinderenopvang faciliteiten
  • een peuterspeelzaal
  • bibliotheekvoorziening
  • documentatiecentrum
  • zelfstandige werkplekken voor kinderen en computers
  • gemeenschappelijke ruimte.
  • verdere verbrede schoolgedachte is om ons gebouw (meer) open te stellen voor   
           (educatieve) activiteiten vanuit het dorp.

Samenwerking:

Als school werken we nauw samen met andere scholen en instellingen. Voor de doorontwikkeling van MijnJeelo  werken we nauw samen met de basisscholen Megelsheim en de Peddepoel. 

Basisscholen uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

Deze scholen vallen allemaal  onder het bestuur van Dynamiek Scholengroep. Er is veelvuldig contact via het
directeurenoverleg, het GMR-overleg en netwerken van leerkrachten.

Tweemonds  begeleiding en ondersteuning

Tweemonds is gespecialiseerd in het procesgericht begeleiden van mensen waarin welbevinden en betrokkenheid gelden als belangrijkste kwaliteitsindicatoren van ontwikkeling. Tweemonds is in staat mensen te begeleiden in het luisteren naar hun hart voor kinderen, dat te conceptualiseren met het hoofd en tot slot de vertaalslag te maken naar het handelen.

Tweemonds vertegenwoordigt CEGO Nederland en werkt samen met het expertisecentrum EGO (CEGO) van KU Leuven. Onze trainingen steunen op wetenschappelijke basis van eigen onderzoek (CEGO Leuven) en onderzoek van anderen, maar zijn ook sterk praktijk georiënteerd.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord-Limburg: 

Via deze instantie kunnen we gebruik maken van de diensten van de jeugdarts en de logopediste.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids