7.2 De zorg voor de relatie school en omgeving


Naar de schoolgids index


Verbrede schoolgedachte.

PSZ (peuterspeelzaal), bibliotheek en basisschool werken samen en profiteren van elkaars faciliteiten: gebouw, materialen, ruimte en professionaliteit.

Voor basisschool St. Anna betekent dit:

multifunctionele ruimte met daarin:

  • bibliotheekvoorziening
  • documentatiecentrum
  • zelfstandige werkplekken voor kinderen en computers
  • gemeenschappelijke ruimte.
  • verdere verbrede schoolgedachte is om ons gebouw (meer) open te stellen voor   
           (educatieve) activiteiten vanuit het dorp.

Samenwerking:

Als school werken we nauw samen met andere scholen en instellingen.

Basisscholen uit de gemeenten Horst aan de Maas en Venray.

Deze scholen vallen allemaal  onder het bestuur van Dynamiek Scholengroep. Er is veelvuldig contact via het
directeurenoverleg, het GMR-overleg en netwerken van leerkrachten.

Begeleidingscentrum voor Onderwijs en Opvoeding (BCO).

Het BCO is voor school, schoolteam, schoolbestuur en ouders een hulp- en dienstverlenende     
instantie. Zij heeft als taak de teamleden te helpen bij zorgkinderen en schoolteams te helpen bij   
de veranderingen in de school.

Opleidingsschool voor nieuwe teamleden(PABO) in Venlo en Helmond.

Afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord-Limburg: Via deze instantie kunnen we gebruik maken van de diensten van de jeugdarts en de logopediste.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids