7.1 DE ONDERWIJSKUNDIGE ONTWIKKELINGEN


Naar de schoolgids index


Het jaarverslag is een terugblik op de resultaten die behaald zijn op de ontwikkelthema’s die in het jaarplan zijn opgenomen. Dit jaarplan is een vertaling van het schoolplan 2015-2019 naar jaarlijks te realiseren beleidsvoornemens.

Dit jaarplan wordt jaarlijks in eerste instantie geëvalueerd tijdens een studiedag van het team in mei/juni 2018. Het jaarplan vindt u terug op onze website.

Basis van dit schoolplan is het koersplan van Dynamiek Scholengroep, zie www.dynamiek.nu en www.bsanna.nl
Dit koersplan is vertaald in een clusterplan en vervolgens naar het schoolplan voor iedere specifieke school van cluster groen.
Centraal voor alle scholen staat de ontwikkeling van de 21-eeuwse vaardigheden. Voor St. Anna is de oriëntatie op de samenwerking met de direct omliggende scholen te weten de Peddepoel en Megelsheim een belangrijk speerpunt voor de komende vier jaren. Voor een uitwerking van de ontwikkelingsdoelen van de school verwijzen we naar het jaarplan. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids