6.8 Schoolbijdrage


Naar de schoolgids index


In september/oktober ontvangt u voor ieder kind een overzicht van de schoolbijdrage, van € 15,00  waarop schoolreis (groep 1-8) en schoolkamp (groep 8) vermeld staan. U kunt dit bedrag in één of twee termijnen overschrijven. Het eerste termijn graag voor 1 december en de tweede termijn voor 1 mei van het actuele schooljaar. 


Daarnaast wordt er voor sommige activiteiten (o.a.  Kindervakantiewerk) om een extra vrijwillige bijdrage gevraagd.
De bedragen voor deze vrijwillige ouderbijdrage zijn voor ieder kind € 5,00. 

Deze twee bedragen tezamen maken een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00  

Voor de kinderen van groep 8 komt er nog € 75,- als bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp bij. We wijzen u er nadrukkelijk op dat de schoolbijdrage vrijwillig is.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids