6.9 Schoolbijdrage


Naar de schoolgids index


In september/oktober ontvangt u voor ieder kind een overzicht van de schoolbijdrage, van € 15,00  waarop schoolreis (groep 1-8) en schoolkamp (groep 8) vermeld staan. U kunt dit bedrag in één of twee termijnen overschrijven. Het eerste termijn graag voor 1 december en de tweede termijn voor 1 mei van het actuele schooljaar. 

Daarnaast wordt er voor sommige activiteiten (o.a.  Kindervakantiewerk) om een extra vrijwillige bijdrage gevraagd.
De bedragen voor deze vrijwillige ouderbijdrage zijn voor ieder kind € 5,00. 

Deze twee bedragen tezamen maken een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van € 20,00  

Alle kinderen doen vanzelfsprekend mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen kinderen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we uiteraard ook niet.

Voor de kinderen van groep 8 komt er nog € 75,- als bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp bij. We wijzen u er nadrukkelijk op dat de schoolbijdrage vrijwillig is.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids