6.9 SCHOOLBIJDRAGE


Naar de schoolgids index


In september/oktober ontvangt u voor ieder kind een overzicht van de schoolbijdrage 2017-2018), waarop appelgeld (groep 1-2), schoolreis (groep 1-8) en schoolkamp (groep 8) vermeld staan. U kunt dit bedrag in één of twee termijnen overschrijven. Het eerste termijn graag voor 1 december 2017 en de tweede termijn voor 1 mei 2018.

De bedragen voor deze vrijwillige ouderbijdrage zijn voor ieder kind € 5,00. Voor de kinderen van groep 1 en 2 wordt dit bedrag verhoogd met € 7,- voor het appelgeld. Voor de kinderen van groep 8 komt er nog € 75,- als bijdrage voor het jaarlijkse schoolkamp bij. We wijzen u er nadrukkelijk op dat de schoolbijdrage vrijwillig is. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids