6.5 OVERBLIJFMOGELIJKHEDEN


Naar de schoolgids index


Elke middag zorgen twee ouders voor een verantwoorde en gezellige opvang van de kinderen.

Kosten: de vergoeding voor het overblijven is € 1,75 per keer per kind.
Uw kind kan het bedrag tussen de middag bij de desbetreffende overblijfkracht voldoen.
Uw kind moet wel zelf eten en drinken meenemen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een strippenkaart. Deze is voor 10x en kost €17,50. Je kunt deze kopen door het bedrag over te maken op rekeningnr. NL06RABO0309263786 onder vermelding van de naam van het/de kind(eren), en een mailtje te sturen naar Sandra Poels.( poelsmetselwerken@gmail.com).

Aanmelding: op de dag dat het kind overblijft, of eerder kan dit gemeld worden op www.bsanna.nl: Contact…overblijven... ook afmelden kan hier. je kunt ook een appje sturen naar 0643491636.

Wanneer uw kind op vaste dagen overblijft kunt u dit doorgeven aan Annette Roosengarten ook via de mail of app markenannetteroosengarten@home.nl

Oproep: Mocht u het leuk vinden om eens per week als overblijfkracht te fungeren of af en toe als invalkracht te helpen, dan kunt u contact opnemen met Annette Roosengarten of een van de andere overblijfkrachte


Download deze pagina Download de gehele schoolgids