6.5 Interne Vertrouwenspersoon 


Naar de schoolgids index


De interne vertrouwenspersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Dus leerlingen, ouders, leerkrachten, maar ook onderwijsondersteunend personeel en stagiaires kunnen, wanneer het nodig is, terecht bij de schoolcontactpersoon.

Wanneer er een probleem ontstaan is, dan is overleg met de betrokkene de eerste stap die gezet moet worden. Misschien is diegene zich er nog niet bewust van dat er een probleem is, of heeft hij/zij zich niet gerealiseerd dat het zo’n belangrijk punt is. Of….. misschien is er wel sprake van een misverstand. Het is belangrijk dat degene die het probleem ter sprake wil brengen in een eerste toenadering niet beschuldigend te werk gaat, maar rustig uitlegt met voorbeelden wat (voor hem/haar) het probleem is.
Als het overleg met de betrokkene te weinig oplevert; als je geen gehoor vindt en ook geen hulp vindt bij een leerkracht/collega/teamleider/directie om naar de betreffende persoon toe te stappen of als het probleem te maken heeft met ongewenst gedrag, dan kan je terecht bij de schoolcontactpersoon of de extern vertrouwenspersoon

De schooleigen vertrouwenspersoon en de extern vertrouwenspersoon kunnen beiden als eerste aanspreekpunt dienen. Zij zijn voor de uitvoering van hun taak verantwoording verschuldigd aan het bevoegd gezag. Voor de extern vertrouwenspersoon van Stichting Dynamiek geldt dat hij geen aangifte- of meldplicht heeft.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

  • luisteren naar de klacht;
  • helder krijgen waar het om gaat;
  • nagaan of geprobeerd is de klacht(en) met alle betrokkenen op te lossen;
  • in geval van ongewenst gedrag zal de contactpersoon doorverwijzen naar de extern vertrouwenspersoon; Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan: (sexuele) intimidatie, rascisme, agressie en geweld, diverse vormen van pesten of andere zaken die het werken en leren onaangenaam maken.
  • samen eventueel zoeken naar bevredigende mogelijkheden om de klacht aan te pakken. Dit kan zijn het eventueel verwijzen of opvang regelen of het begeleiden bij het indienen van een klacht.
  • tenslotte zal de schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zich op de hoogte stellen of de aanleiding van de klacht daadwerkelijk is weggenomen.
  • Op de St.-Anna  is Hermien Lenders vertrouwenspersoon: hermien.lenders@dynamiek.nu

Download deze pagina Download de gehele schoolgids