6.3 OUDERVERENIGING “KINDERPRET”


Naar de schoolgids index


Wie zijn wij?

Wij zijn een vereniging, verbonden aan de basisschool, waarvan alle ouders van leerlingen die ingeschreven staan op school, lid kunnen worden.

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit 8 leden (van elke groep een bestuurslid).

Deze worden door en uit de ouders van een groep gekozen. Tevens treedt een van de teamleden op als adviserend lid en is contactpersoon tussen oudervereniging en leraren.

Wat doen wij?

Wij hebben als doel het organiseren van buitenschoolse activiteiten voor de kinderen van groep 1 t/m 8, zoals:

  • St. Maarten;
  • Intocht van St. Nicolaas;
  • Kindercarnaval;
  • Koningsspelen;
  • Kindervakantiewerk.

Om al deze activiteiten te kunnen organiseren en bekostigen vragen wij per jaar een vrijwillige bijdrage per gezin. Deze bijdrage wordt in de maand oktober bij u opgehaald. Bovendien wordt er voor sommige activiteiten (o.a. Kindervakantiewerk) om een extra vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de te organiseren activiteiten.

Hoe word je bestuurslid?

Jaarlijks worden er verkiezingen gehouden in groep 1. De ouders van de kinderen van groep 1 kunnen zich opgeven om zitting te nemen in het bestuur van de oudervereniging.

Bij meer dan 1 aanmelding bepalen de ouders wie er in het bestuur komt namens hen.
In groep 5 wordt er een herverkiezing gehouden. Bij geen nieuwe aanmeldingen blijft de in het bestuur zittende ouder bestuurslid.

Zijn er wel nieuwe aanmeldingen dan bepalen de ouders uit de betreffende groep wie er zitting neemt in het bestuur van de oudervereniging.

Wat kunt u als ouder voor ons doen?

Bij verschillende activiteiten kunt u ons ook een handje helpen. Mocht dit nodig zijn dan wordt u hierover geïnformeerd via ISY.

Verder kunt u eventuele ideeën, suggesties en vragen vanzelfsprekend kenbaar maken aan de bestuursleden van oudervereniging “KINDERPRET”


Download deze pagina Download de gehele schoolgids