6.3 Schoolreiscommissie


Naar de schoolgids index


Sinds schooljaar 1999-2000 is er een schoolreiscommissie in het leven geroepen. Deze schoolreiscommissie bekijkt geschikte locaties voor de diverse groepen en organiseert de schoolreizen in samenspraak met het team.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids