6.1.1 De Medezeggenschapsraad (MR)


Naar de schoolgids index


Een MR is op school een wettelijk verplicht orgaan en is een gekozen vertegenwoordiging van ouders en onderwijzend personeel.
Zij kan het bestuur voorstellen doen en adviezen geven. Het bestuur heeft over bepaalde zaken de instemming en/of het advies nodig van de MR.MR1


Alle schoolaangelegenheden kunnen in de openbare vergaderingen ter sprake komen. Indien ouders bepaalde zaken besproken willen hebben, dan kunnen ze dat voor een vergadering van te voren (bij voorkeur schriftelijk) kenbaar maken bij een van de leden van de MR. Ouders en leraren zijn ook altijd welkom op de MR-vergaderingen. De notulen worden na goedkeuring op ISY geplaatst.
De MR-vergaderingen worden aangekondigd op de kalender en via de kalender op ISY.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids