5.2 Vervanging van leraren

De minister en de inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch zijn er grenzen aan de mogelijkheden van onze school.


Naar de schoolgids indexHet kan gebeuren dat de leerkracht van uw kind ziek wordt. Dat is in de eerste plaats vervelend voor hem / haar, maar ook voor uw kind, de collega’s en de organisatie.
De directie doet zijn uiterste best om te zorgen dat de afwezige leerkracht vervangen wordt. Daarvoor beschikt de stichting over een vervangerspool, waarvan we gebruik kunnen maken. Soms zijn er echter geen vervangers beschikbaar. De school staat dan voor het probleem om intern naar oplossingen te zoeken. 

Soms moet er besloten worden om leerlingen van verschillende groepen bij elkaar te voegen. Groepen worden hierdoor erg groot. Het kan voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Hiermee willen we uiteraard zeer zorgvuldig omgaan. Wij willen u ruimschoots de gelegenheid geven om voorbereidingen te treffen in uw thuissituatie om oplossingen te zoeken. 
Kinderen kunnen nooit langer dan drie dagen naar huis worden gestuurd. 

Werken bij dynamiek
.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids