5.2 Vervanging van leraren


Naar de schoolgids indexBij ziekte, verlof of scholing van één van de teamleden wordt deze vervangen door een vervangende leerkracht. Als dit niet lukt wordt de groep opgesplitst over de andere groepen. Als dit langer dan een dag het geval zou zijn treedt het onderstaande noodplan op.

Noodplan bij vervangingsproblemen

Bekende afwezigheid wordt ruim tevoren door de leerkracht gemeld bij de directie. De vervanging wordt dan geregeld.
Indien ziekteverzuim niet van tevoren bekend is zal de zieke leerkracht 's avonds of 's morgens de directie waarschuwen, zodat deze nog enige tijd heeft om te voorzien in vervanging. Indien dat laatste niet lukt, of indien zich in de loop van de dag calamiteiten voordoen, is ons uitgangspunt dat we in elk geval de kinderen de eerste dag op de school zullen opvangen. Voorkomen moet worden dat we door langdurige extra opvang en onrust in de overige groepen de werkdruk van alle teamleden op een onaanvaardbare wijze belasten.
Via de procedures in het noodplan wordt met alle middelen op een redelijke wijze getracht de vervanging te regelen.
Is voor meer dan één dag geen enkele vervanging te regelen, dan blijft een groep thuis. De ouders van leerlingen uit die groep worden de dag tevoren via ISY-nieuws op de hoogte gebracht. Indien noodzakelijk nog meer tijd nodig is om vervanging te regelen dan zal elke dag een andere groep naar huis gestuurd worden.
Het naar huis sturen van kinderen tijdens de schooltijd kan men zien als het 'doen en nalaten in strijd met een wettelijke plicht'. De Minister en de Inspectie hebben richtlijnen uitgegeven ter voorkoming van lesuitval. Toch zijn er grenzen aan de mogelijkheden van onze school. Met name worden die bereikt als de deugdelijkheid voor het onderwijs aan (andere groepen) kinderen in gevaar komt.
Het thuisblijven van kinderen via deze maatregel wordt schriftelijk bekend gemaakt bij bestuur en bij de inspectie.
De directie blijft ook dan moeite doen om alsnog vervanging te regelen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids