5.1 De teamleden


Naar de schoolgids index


Ons team bestaat uit 7 leerkrachten. De meesten werken parttime. We proberen het aantal leerkrachten, dat in een groep lesgeeft zoveel mogelijk te beperken. Is dit organisatorisch niet mogelijk, dan richten we het lesrooster zodanig in, dat het voor de kinderen zo overzichtelijk mogelijk blijft.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids