4.8 BELEID OVERGANG GROEPEN


Naar de schoolgids index


Op onze school wordt het volgende beleid gevoerd m.b.t. de groepsovergang van kinderen (vastgesteld in de MR-bespreking van 15-01-2003):

  1. De leerkrachten geven aan het einde van het schooljaar een(dringend) advies over de groepsovergang van elk kind. Als er sprake is van een eventueel advies tot doubleren geeft de leerkracht dit(uiterlijk) aan tijdens het 2e oudergesprek in het schooljaar (maart/april).
  2. Ouders/verzorgers nemen dit advies in overweging en bepalen of ze akkoord gaan met dit advies. Als zij niet akkoord gaan met het advies wordt hun wens gehonoreerd. Wel wordt er dan (beargumenteerd) schriftelijk vastgelegd dat ouders handelen tegen het advies van de leerkrachten in. Dit omdat de verantwoordelijkheden voor deze keus ook bij de ouders ligt.
  3. Halverwege het schooljaar (na Kerst) kan een leerling alleen dan over/ terug stappen indien ouder/ verzorgers en leerkrachten overeengekomen zijn, dat dit voor de ontwikkeling van het kind de beste oplossing is

Download deze pagina Download de gehele schoolgids