4.7 Beleid overgang groepen


Naar de schoolgids index


In het huidige onderwijssysteem is steeds minder sprake van kinderen die doubleren. Het uitgangspunt is dat kinderen in principe jaarlijks doorstromen naar een volgende groep. Wanneer het kind op een bepaald vakgebied hoger of lager presteert, zal het aanbod daarop worden afgestemd. Doublures zijn daardoor nauwelijks meer noodzakelijk.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids