4.7 RAPPORTAGE


Naar de schoolgids index


Op onze school rapporteren we middels het portfolio. Dit portfolio is ontworpen door enkele leden van het team in samenwerking met enkele ouders van het Ouderpanel. Deze rapportage ziet er voor de verschillende groepen als volgt uit:

Rapportage aan instromers.

De instromers krijgen indien ze meer dan 4 weken op school zitten een gesprek n.a.v. een verslag. Dit gesprek vindt plaats bij het eerstvolgende oudergesprek.

Rapportage aan groep 1-8.

De kinderen van groep 1-8 krijgen 2 maal per jaar het portfolio mee naar huis. Dit zal zijn in februari/maart en juni/juli.

In oktober/november worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind(eren). In februari/maart en juni/juli wordt u uitgenodigd indien de leerkracht dit nodig acht of kunt u zelf aangeven of u een gesprek wenst

Algemene opmerking

Indien er in een groep twee leerkrachten werkzaam zijn, die meer dan één dag in de groep werken, zullen deze twee leerkrachten beiden aanwezig zijn tijdens het gesprek in november. Bij het tweede en derde gesprek zult u steeds met één leerkracht spreken.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids