4.6 Rapportage


Naar de schoolgids index


Op onze school rapporteren we middels het portfolio. Dit portfolio is ontworpen door enkele leden van het team in samenwerking met enkele ouders van het Ouderpanel.  Deze rapportage ziet er voor de verschillende groepen als volgt uit:

Rapportage aan instromers.

De instromers krijgen indien ze meer dan 4 weken op school zitten een gesprek n.a.v. een verslag. Dit gesprek vindt plaats bij het eerstvolgende oudergesprek.

Rapportage aan groep 1-8.

De kinderen van groep 1-8 krijgen 2 maal per jaar het portfolio mee naar huis. Dit zal zijn in februari/maart en juni/juli.
In september worden alle ouders uitgenodigd voor een startgesprek. In dit startgesprek zal samen bekeken worden wat belangrijk is voor uw kind en waaraan gewerkt moet worden. In november volgt een facultatieve gespreksronde. In februari/maart worden alle ouders met kinderen uitgenodigd. In juni/juli volgt wederom een facultatieve gespreksronde. Gedurende het schooljaar worden regelmatig kindgesprekken gevoerd tussen de kinderen en leerkracht.

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids