4.6 TOELATING VAN NIEUWE LEERLINGEN


Naar de schoolgids index


Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook binnen zes weken of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bi ons op school zij. Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij – in overleg met u – een betere plek. Uw kind komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past.

Nieuwe leerlingen voor groep 1 worden toegelaten na hun vierde verjaardag. Kinderen mogen naar groep 1 op de eerste schooldag nadat ze 4 jaar zijn geworden. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders.

Eenmaal per jaar wordt er een inschrijving georganiseerd op school. U krijgt van gemeente Venray daar een uitnodiging voor. In het begin van het schooljaar maakt de school een lijst. Hierop staan de data waarop de peuters in de klas kunnen komen kijken (twee dagdelen).Tevens wordt op deze lijst vermeld, wanneer deze kinderen voor het eerst naar school kunnen komen. Ouders, die hun kind in de loop van het jaar willen aanmelden (bv. bij verhuizing) kunnen contact opnemen met de school.

Ouders hebben vrijheid van schoolkeuze. Wettelijk gezien moet de directie van de school alle kinderen (die zijn aangemeld door hun ouders ) in beginsel aannemen. Wel kan de directie op grond van bekende of door de ouders ingebrachte informatie nader onderzoek doen of de aanwezigheid van het kind ernstige verstoring van rust, veiligheid of gezondheid kan opleveren voor de St. Annaschool, hetgeen gevolgen kan hebben voor de inschrijfmogelijkheid. Als het een kind betreft met (heel) veel extra zorg zal aanname afhankelijk zijn van:

  • de verwachtingen van de ouders,
  • de mogelijkheden van het kind zelf,
  • de mogelijkheden van de te bieden zorg voor het kind door onze school.

Deze verzoeken tot inschrijving worden beoordeeld door een bredere commissie waarin in elk geval de directie en de IB’er van de school zitting heeft.

Bij elk kind dat van een andere school komt vragen we een overzicht van de behandelde stof, de gehanteerde methodes en een overzicht van de leerresultaten. Op deze manier proberen we een zo soepel mogelijke overgang te verwezenlijken.

In- en doorstroom leerlingen

De wet op de in-doorstroom van leerlingen is enkele jaren geleden door het ministerie veranderd. Wat betekent deze wet?

De grens van een leerjaar lag in het verleden bij 1 oktober. Kinderen die geboren waren in september behoorden dus als “jonge kinderen” bij het vorige schooljaar en kinderen die geboren waren vanaf 1 oktober behoorden bij het huidige schooljaar.

Nu ligt deze grens bij januari. Dit betekent alleen voor de kinderen die jarig zijn in oktober, november en december (die instromen als 4-jarige) een verandering. Deze kinderen zitten volgens de wet vanaf nu regulier 1 ½ jaar in de onderbouw i.p.v. 2 ½ jaar in het verleden.

In de praktijk verandert er echter weinig. We zullen natuurlijk naar de ontwikkeling van elk kind kijken om samen met de ouders te bepalen of een kind wel of niet overgaat naar een volgende groep. De wet noemt dit dan doubleren.

De gedachte van het ministerie achter deze wet is dat kinderen in acht jaar tijd de basisschool moeten kunnen doorlopen en alle lesstof aangeboden moeten hebben gekregen. Kinderen moeten ook voor hun 14e de basisschool hebben verlaten!

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids