4.5 KINDEREN ONTWIKKELINGSVOORSPRONG(KMOV)


Naar de schoolgids index


Ons uitgangspunt is alle kinderen uit te dagen op hun eigen niveau. Dit betekent dat we ruimte willen bieden aan alle kinderen om zich optimaal te ontwikkelen. We gaan vooral uit van de behoefte van het kind. Wil/kan het kind een ander aanbod aan dan de (gemiddelde) groep? Indien dit van toepassing is volgt er altijd overleg met ouders over hoe hier mee om te gaan. Leerkracht en ouders kunnen aangeven bij de IB’er dat zij denken dat het kind hiervoor in aanmerking komt. Er wordt alleen dan verder gegaan in het zoeken naar een ander (afwijkend) leeraanbod als leerkracht, IB’er en ouders overtuigd zijn van de meerwaarde voor het kind. Indicatoren (kunnen) zijn: I+ scores, hoog IQ, onderprestatie.

We proberen kinderen zoveel mogelijk in hun eigen groep extra aanbod te bieden, d.m.v. compacten en verrijken van de lesstof. In schooljaar 2016-2017 is een bovenschoolse plusklas gestart voor leerlingen uit groep 6 en 7. Leerlingen uit groep 8 hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de masterclass van het Dendron- of Raaylandcollege. De plusklas komt één dagdeel per week bij elkaar


Download deze pagina Download de gehele schoolgids