4.2 De Kwaliteitsmedewerker

Het kwaliteitsteamlid (kt-lid) op het gebied van ondersteuning


Naar de schoolgids index


De ondersteuningsstructuur wordt op onze school gecoördineerd door een kt-lid. Het kt-lid helpt de leraren bij het uitvoeren van alle activiteiten in het kader van ondersteuning aan kinderen. Marleen Heldens is het kt-lid voor ondersteuning van onze school. Onze collega Annelies de Jong zorgt als KT-lid voor de ontwikkelonderwerpen, de verdere toepassing van ons Jeelo-aanbod en het versterken van de kindbetrokkenheid vanuit de uitdagende leeromgeving. 

De taken van de kwaliteitsmedewerker zijn te verdelen in: 

 • organisatietaken van de leerlingenzorg;  
 • ondersteuningstaken naar leraren; 
 • ondersteuningstaken binnen het cluster; 
 • mede aansturing van onderwijskundige ontwikkelingen.

 

Organisatietaken van de leerlingenzorg 

bewaken van procedures en afspraken in de school voor: 

 • systematische signalering van de vorderingen;
 • inschakelen hulpverlening vanuit het bovenschoolkwaliteitsteam 
 • verwijzing naar speciaal (basis) onderwijs;
 • overgang naar speciaal(basis) onderwijs;
 • terugplaatsing vanuit speciaal (basis) onderwijs;
 • afstemmen van de inzet van extra hulpverlening; 
 • verantwoordelijkheid voor ontwikkelingen binnen de zorg. 

 

Ondersteuningstaken naar leraren 

Het betreft onder andere de volgende ondersteuningstaken: 

 • ondersteuning bij het afnemen van toetsen;
 • ondersteuning bij het analyseren van toets resultaten;
 • ondersteuning in gesprekken met de ouders;
 • ondersteuning bij het opstellen en de uitvoering van groepsplannen, handelingsplannen,
      
  HGPD en/ of OPP;
 • verrichten van een aanvullend schoolonderzoek;
 • het observeren van de leerling in de groep;
 • samenstellen van aangepaste programma’s;
 • inzetbaar maken van extra materialen.

 

Ondersteuningstaken binnen het cluster 

In samenwerking met kt-leden van andere scholen: 

 • benodigde ondersteuning aan leerlingen in kaart brengen;
 • besluiten nemen voor ondersteuning;
 • evalueren van de effecten van de ingezette ondersteuning;
 • leerling besprekingen houden, altijd na toestemming van ouders. 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids