4.13 Ziek… en toch onderwijs


Naar de schoolgids index


De verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan een zieke leerling ligt bij ons; de school waar de leerling staat ingeschreven. Ons uitgangspunt is dat een leerling toekomstperspectief houdt en dat een sociaal-emotioneel isolement zoveel mogelijk wordt voorkomen. Samenwerking tussen ouders, school en andere betrokkenen is daarbij essentieel.

Voor leerlingen die langdurig ziek zijn, kan de school ondersteuning aanvragen. Een consulent
ondersteuning onderwijs zieke leerlingen, werkzaam bij BCO-Onderwijsadvies, kan de school helpen bij het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids