4.12 Hoofdluis


Naar de schoolgids index


 

In ons land komt hoofdluis de laatste jaren weer regelmatig voor op scholen. Dus kan dit ook op onze school gebeuren. Hoofdluis hebben voelen we vaak als een schande. Dat is het beslist niet. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Om op onze school adequaat te reageren als er een geval van hoofdluis gesignaleerd is hebben wij als team nagedacht over een mogelijk te volgen procedure bij het signaleren van hoofdluis.Luis2


De ouders/verzorgers zijn primair verantwoordelijk voor het adequaat behandelen van hoofdluis binnen het gezin. Maar de school wil en kan een belangrijke bijdrage leveren bij het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis. Onze school levert deze bijdrage in de vorm van de hierna samengevatte procedure en middels informatie. In het kader van "bevorderen gezond gedrag" zal de school incidenteel aandacht besteden aan het onderwerp hoofdluis.
De GGD verzorgt voorlichting en geeft adviezen aan ouders en scholen over de te volgen maatregelen betreffende hoofdluis.          

Hoofdluiscontroles.

Op school hebben we ouders gevraagd, die affiniteit hebben voor haar en haarverzorging, om op verzoek van school te komen controleren op hoofdluis. De ouders die we daarvoor gevraagd hebben moeten volgens een vast protocol te werk gaan. Na een vakantie van minimaal 1 week worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Het onderzoek vindt plaats buiten de klas in een onderzoeksruimte.
We werken steeds met twee ouders. Een tweetal ouders voor de groepen 1-2 en 3-4, en een paar ouders voor de groepen 5-6 en 7-8.
Controlerende ouders signaleren alleen de gevallen van hoofdluis en geven aan de directeur/leerkracht door welke kinderen hoofdluis hebben. De school zorgt voor een berichtje naar de desbetreffende ouders.
Van de ouders die op school komen controleren hebben we absolute privacy gevraagd. Deze ouders mogen dan ook aan derden geen enkele mededeling doen over kinderen met hoofdluis. De vier ouders zullen ook conform deze regels op school komen werken.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids