4.11 Gezinscoach


Naar de schoolgids index


Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Er liggen kansen om zorg en ondersteuning op lokaal niveau beter te organiseren. Tegelijkertijd wordt het beschikbare budget kleiner en is er ook een financiële noodzaak om dingen anders te organiseren.

Wat is een gezinscoach?

De gezinscoaches vormen de kern van het nieuwe jeugdstelsel. Zij spelen een cruciale rol in het verbeteren van de samenwerking rond gezinnen, het verhogen van de kwaliteit van jeugdhulp en het terugdringen van het gebruik van specialistische voorzieningen.
 

Met de inzet van gezinscoaches willen we:

  • de eigen kracht van jeugdigen en het gezin versterken,
  • de sociale omgeving meer inzetten bij (problemen rond) opvoeden en opgroeien,
  • opvoed- en opgroeiproblemen zoveel mogelijk in de eigen omgeving oplossen.

De gezinscoach heeft daarbij drie rollen:

  • Partner van ouders en jeugdigen

Basishouding van de gezinscoach: de ouders en de jeugdigen als vertrekpunt nemen, het activeren en versterken van de eigen kracht van een gezin en de sociale omgeving. Ouders en/of jeugdigen zijn partners in een traject en hebben hier ook een duidelijke eigen rol in.

  • Ondersteuner bij vragen rond opvoeden en opgroeien

De gezinscoach ondersteunt ouders of jeugdigen zelf. In principe wordt de inzet van de gezinscoach vooraf niet afgebakend. De gezinscoach biedt alle ondersteuning en hulpverlening die nodig is voor het gezin en/of de jeugdigen en voor zover de gezinscoach dit te bieden heeft. Waar nodig haalt de gezinscoach er een specialist bij.

  • Ondersteuner van pedagogische basisvoorzieningen

De gezinscoach is aanwezig bij pedagogische basisvoorzieningen waar ouders en/of jeugdigen komen. De gezinscoach ondersteunt de professionals of vrijwilligers van de pedagogische basisvoorzieningen zodat zij vaak voorkomende vragen en problemen zelf kunnen aanpakken en gaat binnen de pedagogische basisvoorzieningen in gesprek met ouders en jeugdigen.
De inzet wordt niet beperkt tot een ‘x’ aantal gesprekken, maar per situatie wordt gekeken wat de beste ondersteuning is en welke andere partners hierbij nodig zijn. De gezinscoach werkt niet direct ‘voor’ een school, maar heeft een wijk of kerkdorp als werkgebied. Scholen zijn in elke wijk en elk kerkdorp belangrijke partners.

En het CJG? (Centrum voor Jeugd en Gezin)

Het CJG blijft bereikbaar voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Als er intensievere ondersteuning nodig is, kunnen de CJG-consulenten een beroep doen op de gezinscoaches.

 

Contactinfo naar de gezinscoaches via deze site! 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids