4.9.2 Jeugdgezondheidszorg


Naar de schoolgids index


De jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. U kunt voor alle vragen rondom de gezondheid en ontwikkeling van uw kind contact opnemen met de jeugdgezondheidszorg. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. 

De momenten dat de GGD uw kind uitnodigt sluiten aan bij de ontwikkelfase van uw kind en het vaccinatieschema. Vanaf het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs krijgt ieder kind krijgt zijn vaste contactmomenten. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kind.

TELEFOONNUMMER 088 - 11 91 111

https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheidszorg
 

Op Bs. St.-Anna  volgen wij het advies, informatie en richtlijnen zoals deze door GGD Noord Limburg en het RIVM worden aangeboden 

 

De momenten dat de GGD uw kind uitnodigt sluiten aan bij de ontwikkelfase van uw kind en het vaccinatieschema. Vanaf het basisonderwijs tot het voortgezet onderwijs krijgt ieder kind krijgt zijn vaste contactmomenten. Een kind dat extra zorg nodig heeft, krijgt extra contactmomenten in afstemming met kind en ouder/verzorger. De gegevens noteren wij in het dossier van uw kind.

TELEFOONNUMMER 088 - 11 91 111

https://www.ggdlimburgnoord.nl/jeugdgezondheidszorg

 

Download deze pagina Download de gehele schoolgids