4.10.2 ZIEK …… EN TOCH ONDERWIJS


Naar de schoolgids index


Vanaf 1 augustus 1999 is de kaderwet ‘Ondersteuning onderwijs zieke leerlingen’ in werking getreden. Dat betekent dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan zieke kinderen. De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor; zij kunnen gebruik maken van de ondersteuning van een consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen. De consulent maakt, in overleg met de school, afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

Wordt uw kind opgenomen in een academisch ziekenhuis, dan kunt u zich aanmelden bij de Educatieve Voorziening in het ziekenhuis zelf.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie van de school.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids