4.9.2 Jeugdgezondheidszorg


Naar de schoolgids index


Tijdens het basisonderwijs is het aantal contactmomenten niet voor alle kinderen gelijk. Deze zijn:

  1. Een onderzoek als het kind vijf of zes jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige.
  2. Vaccinatie van 9-jarigen tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en bof, mazelen, rode hond (BMR).
  3. Een onderzoek als het kind tien of elf jaar is, door de doktersassistente en eventueel de arts of verpleegkundige.
  4. De logopedisten onderzoeken en behandelen de kinderen die door ouders, het JGZ-team of de leerkracht worden aangemeld op het consultatiebureau. 

Voor meer informatie volg deze link.

Privacy- en klachtenreglement

De medewerkers van GGD Limburg-Noord proberen iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u vindt dat u niet correct bent behandeld of dat u niet tevreden bent met de geleverde zorg. Neem dan contact met ons op.
GGD Limburg-Noord is wettelijk verplicht om van elk kind een digitaal dossier aan te leggen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt hierbij in acht genomen. 

Meer informatie over ons privacy- en klachtenreglement vindt u op onze website.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids