3.6 Speciale voorzieningen in het schoolgebouw


Naar de schoolgids index


Naast de bestaande klaslokalen beschikt de school nog over andere ruimtes, te weten:

In de multifunctionele ruimte zijn de bibliotheek en werkplekken voor de kinderen.

In het kantoor van de kwaliteitsmedewerker zijn materialen aanwezig om kinderen specifieke onderwijsbehoeften, bijvoorbeeld bij lezen en rekenen, gedrag, ontwikkelingsachterstanden, te kunnen helpen. 

Op de 1ste verdieping is een lokaal voor handenarbeid.

In de speelzaal krijgen de leerlingen uit groep 1-2 en de peuters bewegingsonderwijs.

Er zijn twee speelplaatsen. Een speelplaats is betegeld en voorzien van een zandbak, een klautertoestel, een tafeltennistafel, een basketbalpaal, een speelveld, en een aantal banken. Tevens hebben wij een speelveld (kunstgras), voorzien van speeltoestellen dat ook gebruikt wordt door de peuters.

De betegelde speelplaats is toegankelijk voor alle kinderen van de basisschool. In de ochtend is er vanaf 8.20 toezicht, waarbij de kinderen direct bij aankomst naar hun groep mogen lopen. Het speel/ontdektuin bij de peuters en kleuters is een afgesloten ruimte, waar voor en na schooltijd niet gespeeld kan worden.

In onze school is ook een peuterspeelzaal. Hier kunnen de peuters van het dorp naar toe komen. De peuterspeelzaal is geopend op maandag/ en donderdagochtend.

Op dinsdag, woensdag  en donderdag bieden we, inpandig, in samenwerking met kinderopvangorganisatie Spring, buitenschoolse opvang aan. 

Belangrijke voorzieningen buiten school:
De sporthal in Meerlo. Hierin krijgen de leerlingen van groep 3-8 gymnastiekonderwijs. De leerlingen gaan per bus naar de sporthal.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids