3.6. SPECIALE VOORZIENINGEN SCHOOLGEBOUW


Naar de schoolgids index


Naast de bestaande klaslokalen beschikt de school nog over andere ruimtes, te weten:

In de multifunctionele ruimte zijn de bibliotheek en werkplekken voor de kinderen.

In het kantoor van de I.B’er zijn materialen aanwezig om kinderen met problemen en/of meer begaafdheid, bijvoorbeeld bij lezen en rekenen, gedrag, ontwikkelingsachterstanden, te kunnen helpen.

Op de 1ste verdieping is een lokaal voor handenarbeid. Deze ruimte wordt tevens gebruikt als overblijfruimte en incidentele lesruimte.

In de speelzaal krijgen de leerlingen uit groep 1-2 en de peuters bewegingsonderwijs.

Er zijn twee speelplaatsen. Een speelplaats is betegeld en voorzien van een zandbak, een klautertoestel, een tafeltennistafel, een basketbalpaal en een aantal banken. Tevens hebben wij een speelveld (gras), voorzien van speeltoestellen dat ook gebruikt wordt door de peuters.

De betegelde speelplaats is toegankelijk voor alle kinderen van de basisschool, behalve tussen de middag vóór 13.00 uur. Dit in verband met de kinderen, die overblijven en gebruik maken van de speelplaats. Vanaf 8.30 uur en 13.00 uur is er toezicht op de speelplaats. Het speelveld is een afgesloten ruimte, waarvoor en na schooltijd niet gespeeld mag worden.

In onze school is ook een peuterspeelzaal. Hier komen de peuters uit het dorp naar toe.

Belangrijke voorzieningen buiten school:

De sporthal in Meerlo. Hierin krijgen de leerlingen van groep 3-8 gymnastiekonderwijs. De leerlingen gaan per bus naar de sporthal


Download deze pagina Download de gehele schoolgids