3.4 Speciale activiteiten


Naar de schoolgids index


De St. Annaschool kent diverse speciale activiteiten zoals:

Schoolreisje: De leerlingen van onze school maken ieder jaar een uitstapje.
Hiervoor wordt een bijdrage van de ouders gevraagd. Mocht dit een probleem opleveren, dan kan hierover gesproken worden.

Schoolkamp groep 8: Met de scholen van Tienray, Swolgen, Meerlo en Wanssum is er jaarlijks een gezamenlijk schoolkamp.

Afscheid groep 8: De kinderen van groep 8 nemen ieder jaar op een speciale manier afscheid. Ouders zijn nauw betrokken bij dit afscheid. Er is een afscheidsavond met musical op de laatste dinsdag van het schooljaar en een afscheidsdag op de laatste donderdag van het schooljaar, welke door de ouders wordt georganiseerd.

Spellendag: Voor de groepen 1 tot en met 6 is er jaarlijks aan het einde van het schooljaar een spellendag, die georganiseerd wordt door de leerkracht en kinderen van groep 8. De kinderen van groep 7 begeleiden de groepjes leerlingen.

Excursies: Als het programma daartoe aanleiding geeft, worden er excursies georganiseerd. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op ouders om mee te gaan als begeleider.

Verjaardagen: De ouders van de kinderen van groep 1-2 zijn van harte welkom om bij het vieren van de verjaardag van hun kind op school aanwezig te zijn. We vragen u wel van tevoren contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.
Kinderen die jarig zijn in groep 3-8 worden toegezongen door de overige leerlingen van de groep.

Kijkochtenden: bij elke klas hangt een schema waarop ouders/verzorgers hun naam kunnen zetten om een dagdeel in de groep te kijken en mee te draaien.

Kennismakingsavond: In het begin van het schooljaar vindt er een kennismakingsmoment plaats. Deze avond wordt op ISY aangekondigd. Er wordt gestart met een welkom en algemene informatie over de ontwikkelitems voor het schooljaar! Vervolgens leiden de kinderen de ouders rond en ontmoeten de leerkrachten in de groepen. 

Projecten: Jaarlijks zijn er enkele groepsoverstijgende projecten waaraan alle groepen van de basisschool, de peuterspeelzaal en de bibliotheek meedoen.

Diverse feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, worden op passende wijze gevierd.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids