3.3 ZORG LEERLINGEN SPECIALE BEHOEFTEN


Naar de schoolgids index


Er is een zorgverbredingsysteem ontwikkeld, dat wordt toegepast voor leerlingen die speciale hulp nodig hebben. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 4.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids