3.1 DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL


Naar de schoolgids index


De St. Annaschool is een basisschool voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.  
Het aantal groepen dat een school kan maken is afhankelijk van het aantal leerkrachten waarop ze recht heeft. Dit laatste is afhankelijk van het aantal leerlingen op de teldatum.  Voor St. Anna  houdt dit in dat we met gecombineerde groepen werken. 
We hanteren in principe het jaarklassensysteem. Binnen deze jaargroepen krijgen de kinderen  gelegenheid om op hun eigen niveau en in hun eigen tempo te leren en te werken. 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids