2.3 De Visie: "WAT WILLEN WIJ?"

Voor elk kind een plek


Naar de schoolgids index


 

Ons leeraanbod gaat uit van een ontwikkelingsgerichte aanpak waarbij de leerstof aansluit bij de behoeftes en interesses van kinderen. Daarnaast werken we resultaatgericht met als doel het optimale leer-rendement uit ieder kind te halen.
Bs St.- Anna zorgt voor kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen in Blitterswijck ongacht geloof en afkomst. Dit onderwijs gaat uit van de behoeften van deze kinderen, hun ouders en hun omgeving.

 

De collectieve ambitie van St.-Anna  is vastgelegd. Uitgangspunt daarbij zijn de vier pijlers zoals die in het Koersplan van Dynamiek staan.

Om onze drijfveren waar te maken leggen we 4 beloften af aan kinderen. 
Belangrijke succesfactoren om de kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen.

We geloven in je 
We zien wie je bent en bieden wat je nodig heb
We bieden je een boeiende en inspirerende leeromgeving
We laten je zien dat de wereld groter is dan je school

Flipboek koersplan charlie

Voor elk kind een plek

Kindbeloften


Download deze pagina Download de gehele schoolgids