14. Vaststelling Schoolgids


Naar de schoolgids index


Vaststelling schoolgids 

Basisschool Sint Anna

Plein 2 

5683 AT Blitterswijck

 

Deze schoolgids is vastgesteld door het bestuur van Dynamiek Scholengroep: 

Voor akkoord: 

 

 

Dorien Sommers, College van Bestuur

 

Deze schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad;

Voor akkoord: 

 

 

.............................................................., voorzitter medezeggenschapsraad

 

Directeur van de school: 

Voor akkoord:

 

 

Ruud Leurs, schooldirecteur

 

Een ondertekende papieren versie is op school aanwezig

 

 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids