13. Overzicht gebruikte afkortingen


Naar de schoolgids index


AVI- lezen

Analyse Van Individualiseringsvormen bij het technisch lezen

ASV

Algemene School Verkenning voor veiligheid vanuit ARBO

BAVI-lezen

Belevend lezen Analyse Van Individualiseringsvormen bij het technisch lezen

BHV

Bedrijfs Hulp Verlener

BCO

Begeleidings Centrum Onderwijs en Opvoeding

CITO

Centraal Instituut voor toetsing en Onderzoek

CITO-toetsen

Algemene landelijke toetsen waarbij vergelijking met landelijk gemiddelde wordt gedaan

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

DTP / BMR

Difterie, Tetanus en Polio / Bof, Mazelen en Rode Hond

GGD

Gemeentelijke Gezondheids Dienst

GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad

IB-er

Intern Begeleider

ICT-er

Informatie – en Communicatie Technologie begeleider

JGZ

Jeugd Gezondheids Dienst

KIJK

volgsysteem om de ontwikkeling van jonge kinderen

MR

Medezeggenschaps Raad

OGO

Ontwikkelings Gericht Onderwijs

OVMJK

Ontwikkel Volg Model voor het Jonge Kind

OP

Ouder Panel

PABO

Pedagogische Academie voor leerkracht Basis Onderwijs

PO

Passend Onderwijs

PSZ

Peuter Speel Zaal

RK

Rooms Katholiek

MIK

Muziek in de klas

POP

Persoonlijk Ontwikkelings Plan

SCOL

Sociale Competentie Observatie Lijst

SMW

School Maatschappelijk Werk

WBR

Wet Bescherming Persoonsgegevens

WPO

Wet Primair Onderwijs

systeem om de ontwikkeling van jonge kinderen


Download deze pagina Download de gehele schoolgids