11.5 SPONSORING


Naar de schoolgids index


Er is op bestuursniveau een beleid voor sponsoring. Doel van sponsoring is het ‘verzamelen’ van middelen t.b.v. het onderwijs voor zaken die niet in het normale schoolbudget zitten. Dit ‘verzamelen’ is aan strakke regels gebonden, evenals het besteden ervan.

Vanaf 2005 heeft Dynamiek Scholengroep en sponsorovereenkomst met Rabobank Horst Venray. In deze overeenkomst isbepaald dat de bank jaarlijks een bedrag van € 500,-- voor elke school van Dynamiek Scholengroep sponsort t.b.v. buitenschoolse activiteiten. Het huidige contract loopt tot en met december 2016


Download deze pagina Download de gehele schoolgids