11.4 BREDE SCHOOL BLITTERSWIJCK


Naar de schoolgids index


Na de intrede van het bibliotheeksteunpunt en de Peuterspeelzaal is onze school een brede school geworden. Inhoudelijk wordt er steeds meer samengewerkt. Op dit moment staan deze voorzieningen onder druk door de voorgenomen bezuinigingen vanuit het ministerie en de gemeente Venray. Wij blijven ons inzetten voor behoud van deze voorzieningen binnen onze school.

Bibliotheekvoorziening

Op onze school is een servicepunt van Biblio.Nu, waar kinderen en ouderen boeken kunnen lenen. Ons servicepunt is twee keer per week geopend.

Om optimaal te kunnen profiteren van de samenwerking tussen school en servicepunt zijn de openingstijden zodanig vastgesteld dat de kinderen in de gelegenheid worden gesteld gedurende de schooltijden en aansluitend aan de schooltijd gebruik te maken van het servicepunt.

Voor onze school zijn de openingstijden: op maandag van 9.30 tot 12.00 uur en op donderdag van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Spring kinderopvang

In toenemende mate hebben ouders, buiten ontwikkelingsgericht onderwijs, behoefte aan adequate opvang voor hun kinderen. Dat past in de ontwikkeling van Springkinderopvang. Spring biedt kleurrijke kinderopvang in alle vormen: kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse, tussen schoolse, vakantie- en gastouderopvang.

Spring vindt dat kinderopvang méér is dan opvang en verzorging gedurende de dag, of voor en na schooltijd. Kinderen brengen een deel van de week door bij de kinderopvang en Spring neemt daarmee deel aan de opvoeding van het kind. Mèt de ouders kijken en luisteren we naar wat elk afzonderlijk kind beweegt en bezighoudt. We doen er alles aan om uw kind zich bij ons thuis te laten voelen.

De peuterspeelzaal is één van de eerste stappen uit de eigen wereld van uw peuter. Hier kunnen kinderen van 2 en 3 jaar wekelijks, onder deskundige begeleiding, enkele dagdelen met leeftijdgenootjes spelen. Op de peuterspeelzaal leren zij een aantal belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken met andere kinderen, op je beurt wachten en eerlijk delen. Vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten verlopen.

Peuterspeelzaal Hummelburg

Sinds 2008 zit de peuterspeelzaal Hummelburg vanuit Spring in onze school. Een kleuterlokaal is omgebouwd tot peuterspeelzaal. De Peuterspeelzaal (PSZ) is geopend op maandagmiddag en op donderdagochtend. Kinderen van 2 ½ tot 4 jaar bezoeken de PSZ.

Inhoudelijk werken leidsters van de PSZ al gedeeltelijk samen met leerkrachten van de onderbouw van onze school. Zo wordt informatie over kinderen (met toestemming van ouders) uitgewisseld, is er structureel overleg over activiteiten waarbij peuters betrokken worden bij schoolse activiteiten en projecten


Download deze pagina Download de gehele schoolgids