11.2 SCHOOLVERZEKERING


Naar de schoolgids index


Door de school is voor alle kinderen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Onder de WA-verzekering van de school vallen de personeelsleden en tevens de hulpouders en de ouders die de overblijfkinderen begeleiden.

De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het gaan naar, het verblijf op en het komen van school, evenals datgene wat in schoolverband gebeurt, zoals schoolreisje, zwemmen, excursie, sportdag, etc.

De verzekering dekt in het bijzonder lichamelijke schade en bijvoorbeeld NIET een kapotte jas of fiets. Vergoeding van geneeskundige behandeling vindt plaats wanneer medische kosten niet door een andere verzekering worden gedekt. Lees dus ook de polis van uw ziektekostenverzekering


Download deze pagina Download de gehele schoolgids