11.1 HUISWERK


Naar de schoolgids index


Sommigen voelen er weinig voor, anderen willen niets liever. Een kind dat vijf uur per dag geconcentreerd op school werkt, heeft echt nog behoefte aan gezonde ontspanning.

De volgende afspraken zijn gemaakt.

Groep 1-2: geen huiswerk. Op vrijwillige basis mogen kinderen van thuis iets meenemen (boek, foto’s) om hierover te vertellen in de klas.

Groep 3: geen huiswerk.

Groep 4: na Kerst tafeltjes thuis oefenen en op vrijwillige basis spreekbeurt en boekbespreking.

Groep 5-6: 1x per jaar een boekbespreking en een spreekbeurt a,h.v. instructieblad.

6x per jaar leren voor WO-toetsen (korte samenvatting) en topo Nederland.

Groep 7: 1x per jaar een boekbespreking en een spreekbeurt a,h.v. instructieblad.

6x per jaar leren voor WO-toetsen (korte samenvatting) en topo Nederland.

Leren voor Engelse toets na elk hoofdstuk. 2x per week huiswerk van diverse vakken.

Groep 8: idem groep 7, plus spreekbeurt met PowerPoint presentatie.

Extra zorg of huiswerk kan altijd individueel afgesproken worden tussen ouders en leerkracht als daar behoefte aan bestaat.

In een aantal gevallen zullen er boeken en/of schriften mee naar huis gaan. Let u erop, dat dit meenemen gebeurt in een degelijke tas. (Dus geen plastic tasje of iets dergelijks).

Wij benadrukken de goede omgang met spullen (netjes en voorzichtig). 


Download deze pagina Download de gehele schoolgids