10.1 Schooltijden


Naar de schoolgids index


 

Groep 1-2

maandag-, dinsdag-, donderdagmorgen

woensdag

ma., di. en donderdagmiddag Groep 1-2 heeft op vrijdag vrij

08.45 -12.00 uur

08.30 –12.00 uur

13.15 - 15.30 uur

Groep 3 en 4

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

woensdag

ma., di., do. en vrijdagmiddag

08.45 -12.00 uur

 

08.30 –12.00 uur

13.15 - 15.30 uur

Groep 5 t/m 8

maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen

ma., di., do., en vrijdagmiddag

woensdag

08.45 -12.00 uur

 

13.15 - 15.30 uur

08.30 -12.15 uur

Inlooptijd: Om 8.40 uur en om 13.10 uur gaat de bel. De kinderen komen dan naar binnen.

Een kwartier voor het begin van de lessen is er toezicht op de speelplaats. Bij regenweer mogen de kinderen naar binnen. Stuur uw kind niet te vroeg naar school. Tussen de middag is de speelplaats vanaf 13.00 uur toegankelijk voor alle kinderen. Dit in verband met de kinderen die overblijven en tot 13.00 uur gebruik maken van de speelplaats.


Download deze pagina Download de gehele schoolgids